رفع مشکلات، نیازمند ارتباط پایدار دانشگاه و جامعه است

خبرگزاری ایسنا

 سیروس ابراهیمی بیان کرد: برگزاری جشنواره ملی فرهنگ اقوام ایران به میزبانی خرم‌آباد، یک اقدام مهم برای شناساندن ظرفیت‌های متنوع استان لرستان به گردشگران و سرمایه‌گذاران کشور است.

وی بیان کرد: نقش دانشگاه‌های استان در تحقق شعار سال که مبتنی بر رفتارهای دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است اهمیت دارد.

ابراهیمی افزود: جایگاه و اثرگذاری دانشگاه باید به گونه‌ای در جامعه باشد که اتخاذ هرگونه سیاست یا تصمیم بعد از این صورت بگیرد که توسط نظام دانشگاهی، سنجیده شده و به نوعی ممیزی علمی شود تا تصمیمات در مسیر آزمون و خطا نباشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اضافه کرد: در همه عرصه‌ها و ابعاد جامعه باید تصمیمات براساس کارهای علمی و کارشناسی باشند و این، مستلزم آن است که جایگاه نهاد دانشگاه به‌گونه‌ای باشد که ارتباط پایدار بین سازمان‌های مختلف جامعه با دانشگاه وجود داشته باشد و تصمیمات براساس علم و دانش، اتخاذ شوند.

ابراهیمی ادامه داد: ما به‌عنوان حوزه کاری اقتصادی استانداری لرستان از این موضوع استقبال می‌کنیم که یک شورا تحت عنوان شورای دانشگاهیان یا شورای نخبگان تشکیل بشود تا ارتباط بین سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در استان لرستان با دانشگاهیان یک ارتباط منسجم و پایدار باشد.

وی تصریح کرد: کشورهایی همچون ژاپن با سیاستگذاری‌های مبتنی بر دانش‌بنیان، به جایگاه امروزی در مباحث پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی و فناوری رسیده‌اند و این، گویای آن است که نام‌گذاری شعار سال با رویکرد دانش‌بنیان، اهمیت فعالیت‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان را نشان می‌دهد.

این معاون استاندار لرستان گفت: از سوی دیگر، نوع فعالیت‌های نظام دانشگاهی باید به گونه‌ای باشد که دانشجو پس از دانش‌آموختگی، بتواند به عنوان یک نیروی مولد، تولیدکننده و کارآفرین در جامعه، ایفای نقش کند که این خود باعث اشتغال‌آفرینی می‌شود.

ابراهیمی اضافه کرد: این موضوع یک موضوع مهم است که جامعه برای رفع مشکلاتش به نهاد دانشگاه، نیازمند است و هرگونه ایده‌ای برای رفع مشکلات جامعه، ابتدا باید از طریق نظام دانشگاهی، سنجش و ارزیابی علمی بشود و سپس به مرحله‌ی اجرا برسد.

رفع مشکلات، نیازمند ارتباط پایدار دانشگاه و جامعه است