پروژه‌های بهداشتی و درمانی جنوب کرمان فعال هستند

خبرگزاری ایسنا

علی اصغر خیرخواه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت پروژه های  درمانی در حال ساخت در جنوب کرمان  گفت:  عملیات اجرایی دو بیمارستان عنبراباد و جیرفت تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت داریم که مجری ساخت هر دو بیمارستان شرکت مادر تخصصی است و دانشگاه به عنوان بهره بردار پروژه های مذکور پیگیری های لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به روند احداث بیمارستان عنبرآباد افزود: این پروژه سال‌ها در لیست انتظار جدول ۲۰ قوانین بودجه سنواتی بود که امسال برای نخستین بار در پیوست یک قانون ۱۴۰۱ قرار (صفحه ۱۴۷)و دارای ردیف اعتباری شد.

خیرخواه با بیان اینکه بیمارستان جایگزین بیمارستان کاشانی جیرفت(جنب هتل ناجی) پروژه فعال و درحال انجام است، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده اعتبار نهایی این بیمارستان در پیوست قانون نسبت به اعتبار اولیه آن افزایش چشمگیری داشته است. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: همچنین این دانشگاه رایزنی‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت های قانونی مانند ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و بند الف تبصره ۹ را جهت تامین اعتبار و تکمیل هر چه سریعتر پروژه ها جهت تحقق رسالت خود با ارائه خدمات درمانی مطلوب و شایسته به مردم نجیب و شریف جنوب کرمان انجام داده است.

پروژه‌های بهداشتی و درمانی جنوب کرمان فعال هستند