تامین اجتماعی، مشتری بیمه سرمد شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، با تجمیع خدمات ‌بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، بیمه سرمد به عنوان بیمه‌گر این سازمان انتخاب شد و افتخار خدمت‌رسانی به خانواده بزرگ تامین اجتماعی را پیدا کرد. 

بیمه سرمد، پس از فراز و فرودهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه شد، توانست با تغییر رویکردهای خود مشتریانش را حفظ کرده و در دوره جدید مدیریتی، سازمان‌های بزرگی مانند تامین اجتماعی را به جمع مشتریان ارزنده شرکت اضافه کند و در مسیر جدیدی گام بردارد.

*** محتوای این مطلب تبلیغاتی است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.

تامین اجتماعی، مشتری بیمه سرمد شد