مصوبه همکاری ایران و مغولستان در بخش دامپزشکی ابلاغ شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، مصوبه مربوط به امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و مغولستان از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و و در اجرای ماده (۲) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی، به وزارتخانه مذکور اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان اقدام کند.


مصوبه همکاری ایران و مغولستان در بخش دامپزشکی ابلاغ شد