قالیباف بر تقویت روابط با تاجیکستان تاکید کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان توئیتر منتشر کرد، نوشت: در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای‌اسلامی درخصوص گسترش همکاری‌های دوکشور هم‌فرهنگ و هم‌زبان ایران و تاجیکستان درحوزه پارلمانی و دیگر زمینه‌ها، گفت‌وگو وتبادل نظرشد.

وی افزود: آقای قالیباف با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و تاجیکستان، برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه مناسبات دو کشور تاکید کرد.

https://dailybulletin.ir/23/12/2021/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7/