ارتباط ناباروری با کیفیت زندگی زوجین

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه شیوع ناباروری و استفاده از روش‌های کمک باروری در ایران رو به افزایش است، بررسی زوجین نابارور از نظر میزان رضایت جنسی و زناشویی و کیفیت زندگی ایشان برای بالا بردن میزان دانش و انجام بهتر مشاوره زوجین نابارور بسیار حائز اهمیت است. 

محققان دانشگاه علوم پزشکی البرز در طی مدت این مطالعه، ۱۷۴ زوج نابارور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین سن و تحصیلات زن و مرد، میزان درآمد مرد و میزان رضایت زناشویی هر یک از زوجین ارتباط وجود داشت. اما هیچ ارتباطی بین مشخصات دموگرافیک با رضایت جنسی زوجین یافت نشد.

در این مطالعه که توسط ترانه تهمتن و با همکاری منصوره منصوری، زهرا حیدر، آرزو اعرابی پور، راضیه لطفی، میترا رحیم زاده انجام شد، ۳۱ درصد از زوجین از ناباروری با علت مردانه، ۳۲/۲ درصد علت زنانه، ۹/۶ درصد هر دو عامل و در ۲۵/۲ درصد موارد از ناباروری با علت ناشناخته رنج می‌بردند.

نتایج نشان داد بین دلایل ناباروری(مردانه، زنانه، هردو و ناشناخته)، رضایت زناشویی و جنسی رابطه مشخصی به دست نیامد. به نظر نمی‌رسد که در زوجین نابارور علت نازایی بر رضایت جنسی و زناشویی زوجین تأثیرگذار باشد. محققان این پژوهش اعلام کردند که برای تأیید این نتایج، بهتر است مطالعات دیگری با بررسی تعداد زوجین نابارور بیشتر انجام شود.

ارتباط ناباروری با کیفیت زندگی زوجین