رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، با رفتن علیرضا مختارپور از نهاد کتابخانه ها و تصدی سمت ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مهدی رمضانی به زودی به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی می‌شود.

علیرضا مختارپور سال ۹۳ به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی منصوب شد و سال ۹۷ رمضانی را به عنوان معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب کرد.

با رفتن مختارپور از نهاد کتابخانه ها، رمضانی به عنوان سرپرست معرفی شده و به زودی با تشکیل جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه ها، به عنوان دبیرکل جدید معرفی و با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه ها به دبیرکلی این نهاد منصوب می‌شود.

https://dailybulletin.ir/15/12/2021/%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85/