ترجمه چینی کتاب انسان کامل استاد شهید مطهری چاپ شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه چینی کتاب مهم و اثرگذار انسان کامل نوشته استاد شهید مرتضی مطهری که به سفارش و حمایت نمایندگی شرق دور ترجمه شده بود با کمک و همکاری انتشارات المصطفی، به چاپ رسید.

کتاب انسان کامل بسیار مورد نیاز قشر دانشجو و اهالی تحقیق می‌باشد. نحوه مواجهه با پدیده‌های نو و کمال گرایی برخی دانشجویان چینی جویای حقیقت وجود چنین اثری به زبان چینی را الزام آور می‌کرد.

استاد “جیا فی” استاد دانشگاه پکن مترجم این اثر است و کار ترجمه در مدت سه سال ترجمه اثر به سرانجام رسید. و همچنین به دلیل حساسیت بالا در فن ترجمه در انتقال صحیح مفاهیم و ظرافتهای بین زبانی نسبت به تعابیر خاص کلامی و عرفانی، دکتر رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در کار به ایشان کمک کرد.

https://dailybuzz.ir/25/05/2022/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85/